Cytat Dnia


Film to życie z którego wymazano plamy nudy.
Warto przeczytać


Lech 


17 Grudnia 


22 Sierpnia 


"U" 


NATASZA 


 
"S"

Sabat -  brać w nim udział - posiadasz ukryte talenty jesienią - czekają cię ogromne zmiany 

Sadza - szczęście ci sprzyja

Safian (rodzaj skóry) - osiągniesz uznanie

Sag - drzewa - szczęście i zysk

Sakiewka - pusta - masz nadzieję na spadek  - pełna - spadek utracony

Sala - wielka - miłe stosunki  - tańczyć w niej - wesołe życie  - posiadać taką salę - zyskasz bogactwa

Salami (rodzaj wędliny) - jeść - zdrowie trwała przyjaźń

Saletra - połowiczne tylko powodzenie

Salina (kopalnia soli) - piękna przyszłość

Salmiak - wąchać - otrzymasz niemiłe wieści

Salto (znany skok cyrkowy) - zrobić - wielka uciecha 

Sałata - siać ją - zajmujesz się rzeczami nieużytecznymi  - jeść ją - dobre widoki  - jeść ją - (także) lekkie zasłabnięcie  - rwać - masz dużo zuchwalstwa  - płukać - dobra gospodyni

Samobójstwo - popełnić - nieszczęście z winy własnej

Samochód- Duży - wywyższasz się ponad innych; -Awaria - poddaj swoje praktyki krytycznej ocenie;

Samolot - widzieć - masz dumne plany  - latać nim - osiągniesz potęgę

Samotny - żyć - zostaniesz opuszczony

Samotrzask - ujdziesz wielkiego niebezpieczeństwa

Sandacz - widzieć go lub jeść - uzyskasz korzyści majątkowe

Sandały - jesteś dziwak

Sanki - widzieć - rozrywka nie dająca zadowolenia  - obładowane - zysk  - jechać nimi - niedługo osiągniesz cel pożądań

Sankować się (z góry) - popadniesz w niespodziane kłopoty

Sardele - widzieć - błogosławieństwo spoczywa na twym interesie  - jeść - spory w domu

Sardynki - trwałe szczęście

Sarna - widzieć ją - szczęście i dobrobyt  - zastrzelić - popełnisz czyn nierozważny  - skacząca - miłe towarzystwo

Sarnina - będziesz miał dostojnych gości

Sąd - mieć z nim do czynienia - pozostań przy swoim prawie  - być skazany - utrata mienia i czci 

Sądowa sala - nieszczęście

Sądowy egzekutor - szczęście w interesach

Sąsiedzi - widzieć ich - nieszczęście  - mówić z nimi - plotki

Scena - nie mówią ci prawdy   - (w teatrze) - powolny zysk

Schadzka - uciechy miłosne

Schody - iść w górę - trud wielki  - iść w dół - powolny upadek mienia twego  - spaść z nich - strata w interesie  - widzieć - zrobisz karierę  - wstępować także - poprawa stosunków  - zstępować także - walczyć będziesz ciężko o byt  - widzieć - radość korzyść

Schronisko - znaleźć - wesoła przyszłość  - stracić - przykrości

Schudnąć - widzieć się chudym - groźba straty    - widzieć innych chudych - korzyści ze stratą innych l 

Schylać się - poniżenie strata 

Scieżka - Dojdziesz do szczęścia prawie że bez przeszkód

Scyzoryk - niedostatek  - zaplatają cię w proces   - skaleczyć się nim - niewierność małżeńska

Sekundant - obmówią cię

Selery - jeść - wielka radość  - kupować - przygoda miłosna

Seminarium - podejdą cię ludzie

Sen - okpią cię

Ser - świeży - zdrowie  - cuchnący - choroba  - krajać - czeka cię operacja  - szwajcarski - będziesz miał zawsze dobre zdrowe jedzenie

Seraj (pałac sułtana) - narobisz głupstw 

Serweta - sam zniweczysz własne szczęście

Sex - zbliżenie do jakiegoś człowieka zadowalające stosunki lub bardzo dobry kontakt Satysfakcjonujące relacje międzyludzkie

Sędzia - dojdziesz prawa swego

Sęp - wzbudzisz zainteresowanie wybitnej osobistości

Sfinks (bożek egipski) - przenikniesz tajemnicę

Siać - dorobisz się bogactwa  - widzieć jak sieją - dobre zdrowie

Siad - tropić - napotkasz nieprzyjaciela 

Siarka - ujdziesz przed niebezpieczeństwem pożaru

Sidła - zostaniesz zdradzony

Sieć - uwikłać się w nią - dajesz się skłonić do złego  - zarzucać - robisz nieczyste interesy  - nie móc oswobodzić się z niej - zakochasz się na zabój  - rozerwać - zniweczyć podstęp nieprzyjaciół  - dzierzgać lub wiązać - radość  - rybacka - uzyskasz dobre miejsce

Siedem (liczba) - szczęście

Siedzieć - na tronie - pozyskasz pieniądze i dobra

Siedź zwijany - strzeż się pohulanek

Siekiera - widzieć ją - niedola    - pracować nią - dobre utrzymanie   - rąbać drzewo - niezgoda  

Siennik - spać na nim - będziesz miał wierną służbę

Sierota - być nią - trudy  - widzieć - masz sposobność pomóc bliźniemu

Sierp - powodzenie w gospodarstwie

Siew - zielony - dobry zarobek - kiełkujący - przyrost rodziny  - bez kłosów żółty - niepowodzenie zamysłów

Sikawka - pracować przy niej - pomożesz przyjacielowi  - jadąca - niebezpieczeństwo  - zostać oblany - jesteś ciekawy  - ogniowa - utracisz pewną korzyść

Sińce - mieć - nieszczęście w dalszej rodzinie   - posiniaczyć innych - zawstydzisz wrogów  

Siodlarz - zysk i powodzenie

Siodło - widzieć - znajdziesz pomoc w przedsiębiorstwie  - siedzieć na nim - łatwy zarobek  - zostać wyrzucony - szczęście w grze

Siostra - widzieć ją lub mówić - dobre stosunki

Sito - żyjesz rozrzutnie  - kupować - nieszczęście w małżeństwie  - coś przesiewać - prośba zostanie odrzucona  - czerpać nim wodę - rozważaj lepiej przedsięwzięcia swoje

Sitowie - widzieć - niepewne szczęście  - zbierać - złudna nadzieja 

Skakać - troszczysz się  - w wodę - chcą cię omamić  - przez rów - oswobodzenie z długów

Skaleczyć się - niespodziane radosne spotkanie

Skała - po wielkich trudach - powodzenie   - widzieć ją - praca i trud  - wejść na nią - spełnienie życzeń  - spaść z niej - utrata przyjaciół i krewnych  - bardzo wysoka - wielkie plany

Skandal - słyszeć o nim - poróżnisz się z przyjacielem

Skarb - kopać za nim - zamysł twój upadnie  - znaleźć - niespodziewana radość  - szukać skarbów - daremny trud  - gromadzić je - niepotrzebna troska

Skarbiec - dużo trosk i strachu

Skarbnik - zysk pieniężny

Skarbonka - powolny wzrost majątku

Skarga - wnieść - nie bądź niezadowolony   - oskarżać - doznasz radości  - słuchać jej - potrzeba twej pomocy

Skarpetki - wędrówka

Skat - grać w niego - czeka cię podniecenie

Skazanie - troski

Skazaniec -  troski

Skąpiec - strata pieniężna

Skinąć - podejmiesz podróż  - widzieć to - musisz porzucić drogie osoby

Sklep - z wielu klientami - dobry interes dostatki   - wchodzić doń - znaczne wydatki pieniężne  - zamknięty - zły tok interesów  - minąć go - oprzesz się pokusie

Sklepienie - być pod nim - roztropnością powiększysz majątek

Składać -  inni troszczą się o twą przyszłość 

Skok - strata przyjaciela 

Skok w powietrze - zrobić - utracisz posadę

Skop - masz więcej szczęścia niż rozumu

Skorpion - poniesiesz straty karę

Skorupka - wywalczysz sobie powodzenie

Skotrupa - wywalczysz sobie powodzenie

Skowronek - szybkie wywyższenie odwzajemnienie w miłości

Skóra - (cera) - piękna jasna - będziesz kochany  - pomarszczona - osiągniesz wiek podeszły  - (zwierząt) czarna lub brunatna - zostaniesz zdradzona  - garbowana - niezdrowie  - kupować - zniszczenie zdrowia  - krajać - złe spory  - garbować ją - strata  - widzieć ją - przeciwności  - na podeszwy - kupować - prześladują cię

Skórę garbować - straty

Skórę kupować - brak zdrowia

Skrępowany - być - dostaniesz wezwanie na schadzkę

Skrobaczka - doznasz drobnych nieprzyjemności  - skrobać nią - przyjaciele i wierna miłość  - skaleczyć się nią - otaczają cię złe kobiety

skry -  latające widzieć - bądź pilny i oszczędny zapalające się - pożar

Skrzynia - zgromadzisz skarby  - pełna - powierzą ci tajemnicę  - pusta - strapienie  - nieść ją - niemiłe czasy

Skrzypce - zgoda w małżeństwie słyszeć - niespełnione życzenia

Skwitowany - zostać - popadniesz w nędzę

Sledzić - Spotkasz wkrótce złych ludzi );

Sliwki - Rozchorujesz się na dość oryginalną chorobę Zbieranie zielonych albo zepsutych - choroba w rodzinie fałszywi przyjaciele albo niewierny kochanek

Sława - zyskać ją - będziesz miał do czynienia z władzami  OS OO

Słodycze -  awantury miłosne

Słoma - widzieć ją - napotkasz trudności  - młócić pustą - zbyt dużo paplesz o rzeczach zbytecznych  - płonąca - nie troszcz się daremnie   - polatująca w powietrzu - chrzest dziecka  - w wiązkach - nadmiar  - spać na niej - ubóstwo

Słomianka - chętnie pełnisz swój zawód

Słomiany dach - ciężkie czasy

Słomiany kapelusz - poszczęści ci się  - wieńce - chcą cię skrzywdzić

Słonecznik - gorąca miłość twa nie będzie odwzajemniona

Słoneczny zegar - walczysz daremnie o szczęście

Słonie - rozwaga późne ożenienie się

Słonina - jeść ją - zadowolenie  - widzieć - kroczysz niebezpieczną drogą   - krajać - żałoba  - topić ją - dbaj o przyszłość

Słońce - pięknie świecące - powodzenie w interesach  - pięknie zachodzące - dostatni - piękny schyłek życia  - wschodzące - dobre nowiny pocztą  - krwawe - otrzymasz królewską zapłatę  - przyćmione - zły stan interesów  - i księżyc - razem na niebie - walka i wojna

Słota - troski 

Słowik - słyszeć gdy śpiewa - szczęście w małżeństwie  - schwytać go - radość

Słownik - postęp w naukach 

Słowo złamać - niespełnione nadzieje 

Słuch - stracić - jesteś nieuważny

Sługa sądowy - źli ludzie chcą ci szkodzić

Słup - nie doznasz nigdy biedy 

Służąca - nająć ją - będą cię podejrzewać  - widzieć ją - troska i gniew  - odprawić - strapienie z powodu plotek

Służący - lubisz wygody   - być przezeń obsługiwany - czeka się strapienie  

Służba - pełnić ją (służba ta stoi w przeciwieństwie do codziennych obowiązków) - grozi ci zawisłość

Smalec - szczęście w miłości  - grzać go - pełna nadzieja na przyszłość  - kupować - masz wrogie kobiety

Smarkacz - bądź ostrożny

Smarować - otaczają cię przekupieni ludzie

Smażyć - zaproszenie na biesiadę

Smok - nieprzyjemne położenie

Smolne wieńce - urządzisz wesołą zabawę

Smoła - mieć z nią do czynienia - osiągniesz dostatek 

Smród - złe towarzystwo 

Smutek - dużo radości

Smutny być - zyskasz protektorów 

Smyczek - z łatwością pokonujesz rzeczy niemiłe

Snop - słomy - trudy i wysiłki 

Sobota - dużo roboty

Sobótki - wielka radość

Soczewica - jeść ją - strach i troska  - gotować - ujdziesz przed nieszczęściem  - przebierać - żmudna robota

Sofa - spokojna i pogodna przyszłość

Sok - wyciskać - ziścisz swe zamiary  - słodki pić - zadowolenie  - gorzki - niemiłe zobowiązania  - dawać chorym - masz poparcie

Sokół - polowanie latający &#; oszustwo

Solniczka - pożałujesz czegoś

Sopel - miłość twa ostygnie

Sosna - masz wiernych i niezmiennych przyjaciół

Sowa - strzeż się złego towarzystwa - widzieć ją - choroba bliskiej osoby  - krzycząca - bolesny przypadek śmierci  - latająca - unikniesz niebezpieczeństwa   - na dachu domu - nieszczęście dla tego domu

Sól - jeść - ciężkie przeżyjesz czasy  - rozsypywać - strapienie  - zażywać - jesteś bardzo dowcipny  - tłuc - stara kobieta uleczy cię z cierpień

Sówka - nieszczęśliwe wydarzenie

Spacerować - radość i szczęście

Spać - na wolnym powietrzu - dalekie podróże  - w altanie - pełna nadziei przyszłość  - w gospodzie - jedno z pragnień spełni się  - w powozie lub wagonie - nawiążesz pomyślne stosunki handlowe  - w kościele - okłamią cię  - i zostać zbudzony - strapienie  - chodząc - grozi ci wypadek  - u rodziców - szczęście zaszczyt zadowolenie  - u kochanka lub kochanki - masz zazdrosnych   - w łóżku własnym - lenistwo

Spadać - widzieć spadających - strzeż się  - będziesz musiał znaleźć postanowienie

Spadek - zostaniesz wyzwolony z przykrego położenia

Spadochron - choroba  Spalony - zostać - gorąca miłość

Spelunka - poniesiesz stratę na szacunku

Spichlerz - pełny - szczęście i błogosławieństwo  - pusty - zmarnotrawisz szczęście

Spisek - odkryć - dobra posada  - brać w nim udział - stracisz przyjaciela

Spiżarnia - doczekasz wesołych czasów

Splatać - warkocze - niewierność

Spoczywać - starość bez trosk

Spodnia odzież - kolorowa - szyderstwo i wstyd  - biała - wykwintna  - podarta - zaniedbujesz sprawę która wymaga szybkości

Spodnie - czarne nosić- cierpienie  - białe - poznasz swój błąd  - podarte - doznasz poniżenia  - wdziewać - w domu osiągniesz przewagę  - zdejmować - choroba  - zgubić - dostaniesz się pod pantofel   - latać - kłopoty pieniężne

Spory - popaść w nie - pozyskasz przyjaciół

Spotkanie - będziesz musiał zmienić plan działania  - z przyjacielem - miła niespodzianka l   - z nieprzyjacielem - rzecz niemiła  

Spowiednik - zamierzasz coś złego 

Spowiedź - przystąpić do niej - niepokój serca

Spódnica - kłótnia kobiet

Spór - zmienne stosunki

Sprzączki - nosić - strzeż się nieprzyjaciół

Sprzedawać - troski i bieda

Sprzęty domowe - widzieć - szczęście w małżeństwie  - poprzewracane - pilnuj w domu porządku  - czyścić lub porządkować - rychłe małżeństwo

Spustoszenie - widzieć - musisz zaznaczyć swój zawód na nowo

Spuścizna - widzieć ją lub porządkować - musisz zaprowadzić ład w sprawach swoich

Srebro - w wielkich monetach - szczęśliwe czasy  - w małych monetach - jedna nadzieja nie spełni się  - surowe - nie zaszkodzi ci trochę pobożności   - topione - straty

Sroka - zostaniesz okradziony

Ssać - wykorzystanie majątku

Stacja - odbędziesz podróż

Stado - niespełnione życzenie hodować - szczęśliwa przyszłość

Stajenny (chłopiec) - masz pewnych funkcjonariuszy

Stajnia - osiągniesz dobrobyt

Stal - krzesać nią ogień - odgadniesz tajemnicę

Stara odzież - nosić - wielkie zaszczyty   - widzieć - ubytek dostatku   - zdejmować ją - porzuć plan dawny 

Starcy - zbierzesz dużo doświadczeń  

Starożytność - popadniesz w biedę   - otrzymasz skarby lub spadek  

Start - wątpliwe korzyści

Statua - nie znajdziesz wzajemności miłosnej

Statysta - być nim - powinieneś okazać więcej szczerości

Staw - dostaniesz pięknego męża

Stempel - usłyszysz pewną prawdę

Stenografować - przypadek śmierci

Step - mały zarobek

Ster - zniszczone nadzieje

Stłuc - coś - nieprzyjemność

Stodoła - pełna - wzrastający dobrobyt  - pusta - daremne nadzieje

Stokrotka (kwiat) - kocha cię miła niewinna dziewczyna

Stolarz - rychłe małżeństwo

Stolik do gry - będziesz żył w dostatkach

Stolik z przyborami do szycia - błoga przyszłość

Stołek - znajdziesz miły wypoczynek

Stopnie - wywyższenie  Stos - nieszczęśliwe zrządzenie losu  - płonący - prześladują cię z powodu odwagi twojej  - widzieć się na nim - popełniasz błędy nie do naprawy

Stopy - zdrowie i szczęście małe - niedostatek pokaleczone - smutek

Stos - nieszczęśliwy los płonący - prześladują cię

Stosunki - nawiązać - wzrost interesu

Stóg - siana - uzyskasz pomyślne warunki majątkowe

Stół - nakrywać - dojdziesz do majątku  - sprzątać - mija cię zysk  - siedzieć przy nim - wesołe towarzystwo  - pusty - braki

Strach - doznać go - radosna niespodzianka  - odczuwać - troska i braki  

Strach na ptaki - podlegasz prostackim złudom

Strachu doznać - niespodzianka

Strapienie - mieć - brzydkie spory

Straszydło - widzieć - nieszczęście

Straż - widzieć - miej w porządku to co posiadasz  - zaciągająca wartę - natrafisz na przeszkody   - stojąca pod bronią - pewność - przywołana - korzystasz z zaufania  - być przez nią wzięty - pewna spokojna praca

Strączkowe jarzyny - jeść - poznasz człowieka ograniczonego  - strąki łuskać - poczynisz odkrycia  - puste strąki - trud daremny

Stroić się - ufaj pomyślnym okolicznościom 

Stróż - strata odzyskana 

Struć - kogoś - jesteś nikczemny podstępny człowiek  - zostać struty - utrata przyjaciół

Strumień - wielki i szeroki - dokonasz znacznych dzieł  - rwący - zły stan interesów  - stać w nim lub kąpać się - ozdrowiejesz z choroby    - przechodzić w bród - osiągniesz cel   - z czystą wodą - czeka cię miła przyszłość   - rwący - także niepowodzenie i różne przeszkody    - obfity w ryby - korzystne przedsiębiorstwo lub dużo dzieci    - leniwo płynący - masz leniwych pomocników czy służących   - głęboki - fałszywi przyjaciele    - mętny - ponieść szkody i straty   - płynący w stronę domu - dobre powodzenie    - wyschnięty - bieda i złe czasy    - płynący krwią - czeka kogoś znaczna utrata krwi   - mętny płynący w stronę domu - klęska pożaru 

Struny - dźwięczące słyszeć - strapienie

Strusie pióra - jesteś bardzo pyszny 

Struś (ptak) - widzieć go - niemiłe przeszkody

Strych - unikniesz kłopotów 

Stryczek - masz fałszywych przyjaciół  - widzieć się powieszonym - dumne pragnienia ziszczą się  - widzieć na nim innych - strata i szkoda

Stryj - wielka korzyść 

Stryjenka - bajki 

Strzał - słyszeć - zakochasz się

Strzała - widzieć ją - czeka cię wypadek  - zostać nią trafiony - czeka cię gorzki zawód  - rzucać albo wypuszczać z łuku - wymusisz powodzenie

Strzecha - skromne życie domowe

Strzelać - z pistoletu - hałas i spór

Strzelanie - widzieć - masz piękne cele  - słyszeć - niebezpieczeństwo  - sam strzelać - radosne wiadomości

Strzelba - strzelać z niej - nie bądź lekkomyślny   - widzieć - będziesz miał dobry humor   - dostać - honor   - myśliwska - Jedno przedsięwzięcie zawiedzie

Strzelec - poznasz człowieka honoru

Strzelnicze stanowisko - wojenne czasy

Strzelniczy proch - masz za mało energii

Strzemię - niedługo odbędziesz podróż

Student - widzieć go - długotrwała radość  - być nim - zadowolenie

Studnia - niepewna przyszłość czerpać wodę - robić dobre interesy pić - zdrowie i siły kopać - korzystny interes bez wody - troski

Stukać - sam - niepokojąca wieść  - słyszeć - miłe nowości

Subhastacja (licytacja) - utracisz część majątku

Suchar - musisz myśleć o złych czasach  - jeść - dobre dochody

Suchoty - mieć - długie życie i zdrowie

Sufler - obcujesz z naiwnymi ludźmi

Sugestia - wmówić coś w kogoś - jesteś wpływowym człowiekiem  - dać coś w siebie wmówić - jesteś słaby i bez energii

Suknie - nosić piękne - będziesz w dobrobycie  - kupować pogodzisz się z nieprzyjaciółmi  - czarne - żałobna wieść  - niebieskie lub zielone - spełnią się twe życzenia  - żółte - zazdrość fałsz  - białe - rychło ślub  - szyć - pracowitość będzie nagrodzona  - podarte - kłótnia  - poplamione - ucierpisz na honorze  - czerwone - staniesz się pyszny  - prać - bądź oszczędny  - różnobarwne - czeka cię podróż  - szare - ciężka praca  - tkane złotem - szczęście i zaszczyty wielkie  - palące się - obraza i obmowa  - za krótkie - złe interesy

Sukno - cienkie - wygody życia  - grube - niepowodzenie

Sułtan - żądza władzy

Suszyć - bieliznę - choroba krewnego

Syn - lekka niedyspozycja

Synagoga - spokojne popłatne życie

Synogarlice - utrzymujesz serdeczne stosunki

Synowa - będziesz rozpoznany

Sypialnia - widzieć ją - rozkosze miłosne  - wchodzić tam przez okno - masz złe zamiary  - oczyszczć ją - bacz na zdrowie swoje

Syrena - nie wierz fałszywym przysięgom

Syrop - porzuć naiwne pragnienia

Syty - być - stałe zadowolenie

Szabla - widzieć ją - jesteś odważny  - rąbać nią - utorujesz sobie energią drogę życia  - zostać skaleczony - troski  - wyostrzona - zamiary twe będą uwieńczone skutkiem  - tępa i poszczerbiona - trud twój daremny  - złamana - zostaniesz pokonany

Szablon - nie jesteś zdolny do samodzielności

Szachowe figury - musisz dużo myśleć

Szachy - grać w nie - masz dobre plany  - uczyć się grać - niepotrzebny trud  - wątpliwe powodzenie 

Szafa - kupować - dobrobyt  - coś w niej chować - musisz się ograniczyć  - widzieć ją - szczerość ujmuje ludzi więcej niż zatajanie  - na bieliznę - zaręczyny - na suknie - szczęście

Szafir - widzieć lub mieć go w pierścieniu - oszczerstwo

Szafot - osiągniesz honory i zaszczyty  

Szafran - pycha złudzenie  - jeść go - przypadek śmierci

Szalejący - widzieć kogoś - chroń się przed gwałtem  - sam - hamuj swe namiętności

Szaleństwo - szczęśliwy obrót w interesach 

Szalony - być - szczęście w bieżącym roku  - widzieć szalonych - fałszywe wieści kłamstwa

Szałamaja (instrument) - słyszeć granie - masz w sercu utajoną miłość  - grać na niej - pozdrowienie od osoby kochanej

Szałwia (roślina) - jeść ją - długie życie

Szampan - życie hulaszcze w zbytkach 

Szaniec - budować - niepewność na każdym polu  - być w nim - wierni przyjaciele wierna miłość

Szansonetka - masz skłonności do hulanek 

Szarfa - zdobędziesz odznaczenie

Szarlatan - widzieć go - unikniesz niebezpieczeństwa  - oddać się w jego ręce - przez głupotę poniesiesz szkodę

Szarlotka - szukać jej znaleźć i włożyć w butonierkę - jesteś pyszałek

Szarotka - pokonasz trudności 

Szatan (diabeł) - widzieć go - zniesiesz poniżenie

Szczaw - złośliwa obmowa 

Szczecina - widzieć lub dotykać - czekają cię przeciwności 

Szczekanie - psa słyszeć - zważaj na przestrogi przyjaciół 

Szczepić - szczepisz sam - dzielisz zapatrywanie przyjaciół  - być szczepiony - będziesz musiał znieść przykrości

Szczotka - czeka cię strapienie   - do butów - znajdziesz przyzwoity zarobek

Szczotka do zębów - miej wszystko w porządku

Szczotkować - ubranie - prostackie traktowanie   - włosy - przybędą goście 

Szczudła - niebezpieczeństwo 

Szczupak - oczekują cię 

Szczury - podejście 

Szczygieł - uciążliwi sąsiedzi 

Szczypać - źli przyjaciele 

Szczypce (obcęgi) - widzieć - sam podkopiesz własne szczęście  - pracować nimi - znajdziesz pomoc w niedoli

Szczypiorek - dobry zarobek kłótnie w małżeństwie  );

Szczyt - domu - dobrobyt

Szef - widzieć go - dostaniesz innego zwierzchnika  - mówić z nim - uzyskasz lepszą posadę

Szelki - znajdziesz pomoc i opiekę

Szelma - kpią z ciebie

Szewc - szkodzisz sobie przez brak rozwagi

Szkarlatyna (choroba) - kłótnia domowa

Szkarłat (kolor) - jesteś bardzo pyszny

Szkarłatne suknie - szkodzisz sobie przez pychę

Szkatułka - masz przed sobą tajemnicę  - z kluczem - odkryjesz tajemnicę  - otwarta - zdradzone są tajemnice twoje  - nosić - stracisz lekkomyślnie szczęście

Szkielet - widzieć - choroba  - otrzymasz spory spadek

Szklanka - rozbić ją - strapienie  - z wodą - zdrowie  - pękniętą - przez oszustwo poniesiesz stratę  - pusta - rozczarowanie  - darować ją - utrata przyjaciela

Szkło - szlifować - oddajesz się spekulacji  - krajać - rychłe małżeństwo

Szkolna ława - musisz się niejednego jeszcze nauczyć

Szkoła - być w niej - nieprzyjemności doznasz  - pełna dzieci - dużo strapienia  - wprowadzać do niej dzieci - masz staranie o rodzinę  - wchodzić do niej - szczęście

Szlachetny kamień - otrzymać - fałszywy sąd o rzeczy  - zgubić - staniesz się ofiarą kradzieży  - posiadać ich dużo - dojdziesz do godności i zaszczytów  - widzieć - doznasz pokusy

Szlafrok - przyrost rodziny

Szmaragd - zmienne koleje losu

Szminka - widzieć - ostrzeżenie aby nie dać się zwieść pozorom; używać jej - nie powiedzie się próba zatuszowania czegoś;  widzieć jak ktoś się nią maluje albo jest uszminkowany - masz w swoim otoczeniu nieszczerego przyjaciela 

Szminkować - siebie - strzeż się własnej głowy  - innych - zdrada

Sznur - położenie twoje poprawi się  - ze złota lub srebra - będziesz szanowany  - splątany - wpadniesz w trudną sytuację

Sznurowadła - znajdziesz kochanka/kochankę 

Szopa - otrzymasz dużo pieniędzy

Szorować - widzieć to - porządek w domu  - własnoręcznie - nie możesz nic zaoszczędzić

Szosa - wielki zarobek

Szpachla - skąpstwo i zawiść

Szpada - mieć ją w ręku - radość zaszczyt  - szermować nią - przyjaźń  - widzieć złamaną - przypadek śmierci  - zgubić - ubóstwo  - skaleczyć się - dobrobyt wysoka protekcja  - dobywać z pochwy - rychło przyjdzie do starcia

Szpaki - widzieć - obmawiają cię

Szpaler - usłyszysz różne zdania o sobie

Szparagarnia - wielkie zyski

Szparagi - ciąć - doczekasz miłych czasów  - jeść - czerstwe zdrowie

Szpic (pies) - masz wiernego przyjaciela

Szpieg - dopuścisz się haniebnego czynu

Szpik - w kościach - znajdywać bogactwo

Szpikować - snujesz plany małżeńskie

Szpikulec - szczęśliwe stosunki domowe

Szpilka - dostaniesz dużo popłatnej roboty ~

Szpinak - siła i zdrowie

Szpital - będziesz żył wygodnie  - być w szpitalu - smutna wieść

Szprycha (koła) - szukaj środków zaradczych

Szpulka - mały zarobek

Szpunt - bogactwo

Szron - na dachach i polach - zniweczone nadzieje

Sztaba - po chwilowym trudzie osiągniesz powodzenie

Sztachety - musisz przezwyciężyć przeszkody

Sztaluga - masz piękne widoki

Sztelarz na perukę - pomyślne małżeństwo

Sztokfisz - bieda

Sztolnia (otwór) - w kopalni - pomnożyć majątek

Sztuka (w teatrze) - widzieć ją - spełni się jedno życzenie

Sztylet - widzieć - pokonasz nieprzyjaciół swych  - zostać nim skaleczony - otrzymasz podarek  - walczyć nim - odniesiesz zwycięstwo nad przeciwnikami

Sztylpy - masz pewny cel

Szuflada - daremny jest twój trud

Szukać - niedosiężne pragnienia 

Szum -   słyszeć - nieszczęście w podróży

Szum wiatru - czeka cię wypadek  - wody - wypadek w podróży 

Szwaby (karakony robactwo) - rychłe wesele

Szwadron - będzie wokół ciebie dużo hałasu

Szwagier (ka) - mieć z nimi sprawy - ważne kwestie rodzinne

Szwajcar - siła i zdrowie

Szyba - jesteś w gorszym niż inni położeniu  - okienna - czysta i jasna - zostaniesz życzliwie przyjęty  - mętna lub zielona - źle mówią o tobie

Szyć - dobrobyt twego domu wzrasta  - ukłuć się przy tym - przybędzie do domu młoda żona - nie móc sobie dać rady - nowy kochanek dla małżonków kłótnia

Szyderstwo - doznać go - zaplatasz się w sprawę sądową 

Szydło - ukłuć się nim - trud znajdzie nagrodę

Szyja - długa chuda - niezdrowie  - piękna - rychłe zaręczyny  - myć - zdrowie  - poderżnąć albo udusić - chcą podkopać twój byt  - napuchnięta - szczęście

Szyld - znajdziesz dobroczyńcę  - gospody - złe nawyki  - rzemieślnika lub sklepu - dobre interesy  - jeść - wielkim mozołem osiągniesz zysk

Szyldwach (posterunek) - widzieć go - bogate małżeństwo  - stojący - bacz na honor domu swego

Szylkret - tajemne radości

Szympans (małpa) - nienawiść i zazdrość

Szynk - będziesz miał strapienie

Szynka - jeść ją - pogorszenie warunków życia

Szynkarz - zaproszenie na ucztę

Szynkownia - zbytek i bogactwo

 

Imieniny


25 Lipca 2024
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Jakub, Krzysztof,
Nieznamir, Sławosz,
Walentyna
Do końca roku zostało 160 dni.Fazy Księżyca: "Między pierwszą kwadrą a pełnią"

Fazy Księżyca: Odwiedź stronę projektu

"Między pierwszą kwadrą a pełnią"

Powered by Sennik.org.pl 2006 @
Zakaz kopiowania, przetwarzania, modyfikowania i rozpowszechniania tresci zawartych na stronie bez pisemnej zgody ich autora.
Wszelkie grafiki oraz oznaczenia sa wylacznie wlasnoscia Sennik.org.pl
Jesli zdarzy sie sytuacja plagiatu jestesmy gotowi wysunac wnioski prawne w kierunku plagiatora z pelna ich surowoscia.

-->